Hızlı Ve SAĞLIKLI Sünnet

Başarılı Sonuçlar!

Hızlı Ve SAĞLIKLI Sünnet

Başarılı Sonuçlar!

Hızlı Ve SAĞLIKLI Sünnet

Başarılı Sonuçlar!

Hızlı Ve SAĞLIKLI Sünnet

Başarılı Sonuçlar!

Hızlı Ve SAĞLIKLI Sünnet

Başarılı Sonuçlar!

Merhabalar

Kirve Klamp İle Avantajlarınız ;
GEREK DİKİŞLİ GEREKSE PLASTIK KLIPS YÖNTEMLERINDE TEMEL HEDEF, FAZLA OLAN SÜNNET DERISININ ÇIKARTILMASIDIR. HER IKI YÖNTEMDE DE SÜNNET DERISI CERRAHI OLARAK, YANI KESILEREK ÇIKARTILIR. DIKIŞLI SÜNNETTE, DERI ILK ÖNCE KESILIR, SONRA DA YARA UÇLARI TEK TEK DIKILIR. KLIPS YÖNTEMINDEYSE, KESILECEK DERI ILK ÖNCE TUTULUR SONRA KESILIR. HER IKI YÖNTEMDE DE HEDEF ASLINDA AYNIDIR, YANI KESIM IŞLEMI SIRASINDA AÇILAN YARA UÇLARININ BIR ARAYA GETIRILMESIDIR. YÖNTEMLER ARASINDAKI ASIL FARK, DIKIŞLI YÖNTEMDE YARA UÇLARINI DIKIŞLERIN BIRARADA TUTMASI, KLIPS YÖNTEMINDEYSE PLASTIK KLIPSIN TUTMASIDIR. KLIPS PRENSIBI YILLARDIR BEBEKLERIN GÖBEK KORDONUNU KESME IŞLEMINDE DE KULLANILMAKTADIR. PLASTIK KLIPS YÖNTEMIYLE SÜNNET, ASLINDA BU PRENSIBIN PIPIYE UYARLANMASIDIR. DOKULARIN KLIPSLE TUTTURULUP KESILME PRENSIBI AŞAĞIDAKI AVANTAJLARI DA BERABERINDE GETIRMEKTEDIR.

Medicinal

TANITMA KLAVUZU
KİRVECLAMP(CircumCisionClamp) :Yeni ve yapılması kolay sünnet yöntemidir .
Disposible (tek kullanımlık)’ dır. Takılması ve çıkarılması kolaydır.
El ile çıkarıldığından tarif edildiğinde aile kendisi bile çıkarabilir. Kanama riski yok denecek kadar azdır. Bulaşıcı hastalık riski yoktur. 48. saatten sonra çıkarılabilir. Ebatları küçük olduğundan taşınması sıkıntı oluşturmaz.


KİRVECLAMP (CircumCisionClamp) NEDİR?
CircumCisionClamp ( Kirve Clamp) 3 parçadan oluşmuş ,tek kullanımlık, steril cerrahi bir sünnet cihazıdır. İç yüzük, kelepçe ve destek kolundan oluşur.Kendinden önceki yöntemlerin dezavantajları göz önüne alınarak tasarlandığı için komplikasyon ve kullanım zorlukları minimale indirilmiştir. Sıkıştırmalı yöntemlerin hepsinde sıkıştırma üstten yapıldığı için sıkıştırıcı parça ya metalden yapılmakta ve sünnet sonrası çıkarılma zorunluluğu olmakta (Çan ve Gomco klamp) ve bu yüzden dikiş atılsa bile kanama komplikasyonu fazla olmakta,enfeksiyon bulaşma riski bulunmakta yada sıkıştırıcı parça plastikten yapılıp disposibilite kazandırılmakta ama bunda da sıkıştırıcı parçanın özelliğinden dolayı hacim olarak büyük bir parçanın 5 gün taşınması sıkıntı oluşturmaktadır (smart klamp ve tara klamp). Ayrıca çıkarılması için bir kablo pensine ihtiyaç duyulmaktadır. KİRVECLAMP(CİRCUMCİSİONCLAMP)’de bu olumsuzluklar bertaraf edilmiştir.


Medicinal
Medicinal

2-KELEPÇE
sıkıştırma çıkıntısı(Şekil7) bulunan,sıkıştırma çıkıntısının alt kısmı sağlam dokunun beslenmesi için genişletilmiş ve sıkıştırma çıkıntısının üstünde 1 mm’ lik kesme payı çıkıntısı(şekil5-C) bu lunan bir kelepçedir. Kelepçe kilitlerinde tam sıkıştırma sonrası kendiliğinden açılma olmaz. Sıkıştırma esnasında dişlerin aşağı yukarı kaymasını engellemek için emniyet destekleri(Şekil5-D) yapılmıştır. Ancak sünnet sonrası çıkarılması gerektiğinde kelepçe kulakları hafifçe dışarıya zorlandığında açılır ve kolayca çıkarılır. Dış yüzüğün iç kenarındaki keskin sıkıştırma çıkıntısı(Şekil-7)sünnet derisini kuvvetle sıkıştırarak kaymayı engeller ve bu sıkıştırma çıkıntısının altında deriye baskı olmadığından revaskülarizasyon ve yara iyileşmesi rahat gerçekleşir. Sıkıştırma çıkıntısının üst kısmında kalan 1 mm’lik artık doku nekroze olarak yara kabuğu şeklini alır.2. günden sonra yüzükler çıkarılınca yara doğal iyileşmesine geçer.

KİRVE İLE SÜNNETİN YAPILIŞ ŞEKLİ

Sünnet öncesi anestezi yapılmalıdır. Anestezinin tam yerleştiğinden emin olunduktan sonra fimozis var ise şekilde görüldüğü gibi pens ile gerilir ve makas ile orta hatta damarsız bölgede dorsal kesi yapılarak prepisium giriş kısmı genişletilir. Fimoziste bu işlem mutlaka yapılmalıdır aksi taktirde İç yüzük yerleştirilirken dirençle karşılaşılır ve tam yerleşmez.İç deri tam yerleşmezse prepisium iç derisi eksik kesilir (fazla kalır) ve tamamlanmamış sünnet (incomplet circumcision) olur.

Destek koluna kilitlenmiş durumda olan İç yüzük yerleştirilirken üretra dış meatusun (İdrar deliği ) iç yüzük üst deliğinin tam ortasına gelmesine dikkat edilmelidir.

Medicinal
Medicinal

Kelepçe takılırken iç sünnet derisinin tam gerildiğinden emin olunmalıdır. Kelepçe kilitlerini her seferinde bir diş tutacak şekilde yavaşça sıkıştırılmalıdır. Sıkıştırma Öncesinde dış derinin dengeli yerleşip yerleşmediği kontrol edilmeli, dengesiz yerleşmiş ise düzeltilmelidir. Son kontrolde dış kelepçenin sonuna kadar sıkışıp sıkışmadığı kontrol edilmelidir. Kesimde bistüri penis eksenine tam dik olarak tutulmalı(resim-5) ve önce dış deri düzgünce kesilip sonra iç deri kesilmelidir. Kesim sonrası yara ağızlarından kan sızıp sızmadığına bakılmalıdır. Kan sızıyorsa sıkıştırma tam olmamıştır, bir diş daha sıkıştırılmalıdır.

Çıkarılma işlemi sünnetten 48-72 saat sonra gerçekleştirilir. Kelepçe kilit dişlerinin ortasına bastırılarak kollarından dışarı doğru gerilip çıkarılır. İç yüzük yerinde bırakılır veya hafifçe oynatılarak çıkarılır. Kanama kontrolü yapılır Ve antibiotikli bir pomad ile yara kapatılarak bırakılır. KirveClamp (Circumcisionclamp) ile sünnet son derece kolay ve güvenilirdir Yerleştirme esnasında iç sünnet derisi (iç prepisium)’nin tam gerildiğinden emin olunmalıdır. Bunun için de sünnet derisi giriş deliği geniş değilse(fimozis varsa) mutlaka cihazın rahat takılabileceği miktarda genişletilmelidir. Bu işlem sonraki aşamaları kolaylaştıracaktır.Ayrıca bazı çocuklarda iç ve dış deri uzunlukları dengesizdir. Böylece iç ve dış deri tam kesilecekleri yerlerden sıkıştırılabilir. Darlığı açmaktan kaçınırsanız hem işleminiz zorlaşır hem de sünnet sonrası iç deri yanlış yerleşim tarifinde gösterildiği gibi fazla kalır ve şekil bozukluğu olur.



Medicinal

Tek kullanımlık (kullan-at) plastik kıskaçlar yaklaşık 20 sene önce Avrupa ve ABD’de, 10 yılı aşkın süredir ülkemizde kullanıma girdi. Günümüzde artık metalik klips, yani gomko yerine bu tek kullanımlık plastik klipsler kullanılıyor. Bu plastik klipsler sadece bir kere kullanılabiliyor ve steril paketler halinde bulunuyor. Ülkemize ilk olarak bir Hollanda firması tarafından üretilen ve Singapur yapımı olan plastik kıskaçlar kullanıldı, ancak son yıllarda yerli üretim olan ve CE belgesine sahip plastik kıskaçlar da kullanıma sunuldu. Plastik kıskaçlar, çocuğun pipi boyuna göre 10 numaradan başlayıp 18 numaraya kadar büyüyerek gidiyor. Sünnet sırasında her çocuğa pipisine uygun numara seçiliyor. Plastik kıskaç iki kısımdan oluşuyor. İlk bölüm, şeffaf huni benzeri yaklaşık 2cm uzunluğunda, iç kısmı boş olan bir plastik parçadan oluşuyor. İkinci kısım ise beyaz, çember şeklinde ve kilit mekanizması olan bir plastikten oluşuyor.

Medicinal

Plastik klipsler, çocuğun pipi boyuna göre 10 numaradan başlayıp 18 numaraya kadar büyüyerek gidiyor.


Sünnet sırasında her çocuğa uygun numara seçiliyor. Plastik klips iki kısımdan oluşuyor. İlk bölüm, şeffaf huni benzeri yaklaşık 2cm uzunluğunda, iç kısmı boş olan bir plastik parçadan oluşuyor.


İkinci kısım ise beyaz, çember şeklinde ve kilit mekanizması olan bir plastikten oluşuyor. İlk kısım olan plastik huni, sünnet derisi sıyrıldıktan sonra pipinin ucuna yerleştiriliyor. İç plastik yerleştirildikten sonra, sünnet derisi bu plastiğin üzerine çekiliyor ve ikinci parça, dışarıda kalan sünnet derisinin etrafına yerleştiriliyor.

Medicinal

Sünnet öncesinde pipi lokal, yani bölgesel olarak uyuşturulur ve çocuk sünnet sırasında hiç ağrı duymaz. Pipi, mikrop öldürücü (antiseptik) batikon solüsyonu ile iyice temizlenir ve tüm mikroplardan arındırılır. İlk olarak, kesilecek sünnet derisi özel bir kalemle işaretlenir. Pipinin “glans” denilen baş kısmının bittiği yer, sünnet derisinin kesileceği hizayı oluşturur. Bu hiza, dışarıdan pipiye bakıldığında rahatlıkla görülebilir. Kesilecek deri, sünnet öncesinde işaretlendiği için, bu yöntemde az ya da fazla kesme gibi bir risk bulunmaz. Çocuğun sünnet sırasında hareket etmesi sonucu değiştirmez. Zira, bu yöntemde, kritik ve geri dönüşü olmayan hareketler yoktur. Yöntemin en önemli avantajlarından biri de budur.

Medicinal

Klips çıktıktan sonra 1-İlk gün %0.4 (binde 4) kanama riski vardır. Kanama olursa bu genellikle klipsin çıkartılmasını takip eden ilk 12 saat içerisinde olur. Bu nedenle klipsin çıktığı gün pipinin korunmasını ve sık aralıklarla (örn:1 saat) kontrol edilmesini öneririm.
2-İlk gün çocukların hızlı hareketlerden (örn: hoplamak, zıplama) ve ıkınma gerektiren işlemlerden kaçınması gerekir.
3-İlk gün, kabuk kısmına 1-2 saat aralıklarla Sefazol dökülmesi gerekir. Bu işlemin ilk gün 3-4 kez yapılması yeterlidir.
4-İlk gün banyo yapılmamasını öneririm. Ancak, çok gerekli durumlarda pipi az suyla yıkanabilir. Yıkandıktan sonra üzerine Sefazol dökülmelidir.
5-İlk iki gün iki gün, pipiyi dış etkilerden korumak amacıyla köpük bardak kullanılmasını öneririm. Pipinin iç çamaşır veya beze sürtünmesi engellenmeli ve darbeden korunmalıdır.
6-İlk iki günden sonra çocuk günlük hayatına tam dönüş yapabilir. Yani okula gitme, banyo, havuz deniz, sokağa çıkıp oynamak gibi faaliyetler serbestir. Ancak, yaralanma riski olan top oynamak veya bisiklete binmek gibi faaliyetler için 10 gün daha beklenmesinde fayda vardır.

Ürünlerimiz

 • Kirve Klamp - 001

  2018
 • Kirve Klamp - 002

  2018
 • Kirve Klamp - 003

  2018
 • Kirve Klamp - 004 - Paket

  2018

BizeUlaşın

KAYSERI Hava Durumu